Kooperativet

Vad är ett föräldrakooperativ?

Vi driver förskolan i form av en ekonomisk förening, vi tar gemensamma beslut (förutom i pedagogiska frågor), och vi driver gemensamt verksamheten.

Ett föräldrakooperativ är en förening som är till för att ge familjer barnomsorg. De familjer som är medlemmar ansvarar för verksamhet och är samtidigt kunder.

Många upplever att en stor fördel med att ha sina barn på föräldrakooperativ istället för kommunal förskola är att man har stor insyn och inflytande i verksamheten och att man lär känna alla inblandade. Som förälder väntas man ställa upp för föreningen och verka för verksamhetens bästa.

Ett föräldrakooperativ styrs av samma regler och lagar som övriga förskolor och får ekonomiskt bidrag från kommunen. Till skillnad från kommunala förskolor kan vi dock erbjuda fri vistelsetid för barn till föräldralediga och arbetssökande föräldrar.

Arbetsgrupper

Varje medlem är med i en arbetsgrupp. Vissa grupper kräver mer än andra därför roterar vi mellan grupperna år för år. Våra arbetsgrupper är:

  • Matgruppen
  • Städ och fixargruppen
  • Fest och presentgruppen
  • Kö och webgruppen
  • Personalrekrytering
  • Valberedning
  • Styrelse
2